Op dit moment exposeren studenten van de opleiding Product Ontwerp van Academie Minerva in de winkel aan het Damsterdiep. Onder de noemer Revalue challenge zijn ze aan de slag gegaan met producten die in onze afvalcontainers te vinden waren. Ze hebben onderzocht wat het levensverhaal van de producten was en er een nieuwe wending aan gegeven. De expositie is nog tot begin juli te bewonderen.

Over de Revalue challenge:
Producten worden om verschillende redenen van de hand gedaan. Soms is het uit de mode, soms is het kapot en niet meer te repareren. En vaak is een nieuw product zo goedkoop, dat deze aanschaf snel gedaan is en daarmee het oude product overbodig. Studenten van de opleiding Product Ontwerp van Academie Minerva hebben het levensverhaal van producten onderzocht en er een nieuwe wending aan gegeven.

Als onderdeel van de lessen Circulair Ontwerpen hebben de studenten producten uit de afvalcontainers van GoudGoed gered om het levensverhaal te achterhalen, de levensduur te verlengen en de waardering voor het product te verhogen.

In de toekomst zullen deze studenten beroepsmatig producten ontwikkelen die passen in een circulaire economie. Dit betekent dat wanneer producten hun oorspronkelijke nut hebben verloren, de materialen opnieuw gebruikt worden voor nieuwe producten. Zo wordt er geen afval meer geproduceerd. Maar circulair ontwerpen betekent ook ontwerpen met een andere kijk op consumeren; bijvoorbeeld andere verdienmodellen, maar ook ‘consuminderen’.

De studenten exposeren hun ontwerpen nu bij GoudGoed aan het Damsterdiep. De ontwerpen zijn een opwaardering van producten gered uit de afvalcontainer en concepten die je bewust maken van onze verhoudingen met producten.

De waarde die we hechten aan producten heeft niet alleen te maken met geld, maar ook met de rol die ze in ons leven spelen, soms zijn producten deel van onze eigen levensverhaal of dat van onze naasten en geliefden.